POVRATAK KUĆI

  • Fermin Kordoba Gavin
  • Mikel Kordoba Gavin
Palabras clave: svojina, pravo, povratak, Kosovo, Bosna i Hercegovina

Resumen

Administrativni i pravni mehanizmi koji su ad hoc uspostavljeni u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a narocito u prvom slucaju, od izuzetnog su znacaja za suocavanje sa procesom restitucije imovine, koji je smatran kamenom temeljcem za proces povratka i ključnim faktorom opoziva procesa etnicke homogenizacije teritorija, kao i promovišanja vladavine prava, razvoja i socijalne kohezije na posleratnoj sceni. I pored toga, primenjeni modeli bili su izuzetno skupi i postigli su samo delimican uspeh. Pokazali su nedostatke koji su se ogledali u nemogucnosti pristupa pravdi, a dobijeni rezultati povremeno su baćali senku na osnovne postavljene ciljeve, a to su efektivna restitucija imovine i povratak u mesto porekla. Dok se kritika prvog cilja svodi pre svega na sudske i tehnicke aspekte procesa restitucije, stavovi o drugom cilju istiću ogranićenja koja postavlja previše legalisticki pristup medjunarodne zajednice cija intervencija nije praćena odgovarajucim merama koje bi omogućile održivi povratak. Ipak, daju se i pozitivne posledice pomenutih intervencija, narocito u aspektu usvajanja preporuka i principa međunarodnog prava.

Publicado
2012-06-07
Sección
Artículos