ULOGA UJEDINJENIH NACIJA U RJEŠAVANJU SUKOBA U HRVATSKOJ

  • Ružica Jakešević
Palabras clave: Jugoslavija, Evropa, 20 godine, Ujedinjene Nacije, Hrvatska

Resumen

Raspad Jugoslavije prije 20 godina i nastanak novih država na političkoj karti Europe izazvao je golemu međunarodnu pozornost – koja je, nažalost, bila generirana ponajprije sukobima koji su ostavili dubok trag u odnosima među novonastalim zemljama. Dvadeseta obljetnica početka tih događaja prilika je da se analiziraju razni aspekti tadašnjih događaja, a predmet ovoga rada je uloga Ujedinjenih nacija u rješavanju sukoba u Hrvatskoj.

Publicado
2018-08-17
Sección
Artículos