ODABIR JEZIKA MEĐU BEOGRADSKIM SEFARDIMA U MODERNO DOBA

  • Ivana Vučina Simović
Palabras clave: odabir jezika, modernizacija, Sefardi u Srbiji, maternji/etnički/nacionalni/ strani jezik, podučavanje stranih jezika u prošlosti

Resumen

Tema ovog članka je odabir jezika među beogradskim Sefardima u epohi modernizacije (od kraja XIX veka od cetrdesetih godina XX veka). Naša analiza pokazuje da su kako interesovanje za učenje i korišcenje jezika, tako i sâm koncept maternjeg/nacionalnog/ stranog jezika bili uslovljeni ideološkim i kulturološkim razlozima prisutnim u to doba. Kada je reč o odabiru stranog jezika, može se primetiti da su odluke u nekim slučajevima odražavale tendencije prisutne među ostalim etničkim grupama, dok su u drugim bile karakteristične samo za Sefarde. Cilj nam je bio da pružimo dublji uvid u upotrebu i odnos prema jezicima među Sefardima u Beogradu, kao i da doprinesemo boljem razumevanju efekata modernizacije na stanovnike Beograda uopšte.

Publicado
2015-07-08
Sección
Artículos