GRAD ZALJUBLJEN U POZORIŠTE - RAFAEL FARIN I LADINSKO POZORIŠTE U ŠUMENU

  • Mihael Studemund-Halevi
Palabras clave: Bugarska, Shumen, pozorište, Rafael Farin, judezmo

Resumen

Šumen, severoistocni industrijski i univerzitetski grad u Bugarskoj, prethodno je nosio ime Šumla i preimenovan je u Kolarovgrad u socijalističkoj Bugarskoj (1950– 1965), leži na istočnim padinama Šumenske visoravni i nalazi se na oko 100 kilometara od gradske luke Varna. U ovom gradu, koji se granici sa regijom Južne Dobrudže sa pretežno turskim stanovništvom, 1869. godine živelo je oko treba 400 Jevreja. Godine 1905. oko dve stotine pedeset jevrejskih porodica boravilo je u Šumenu, a jevrejska populacija koja je 1912. godine brojala hiljadu i dvesta ljudi opala je 1934. godine na šest stotina jedan (Arditti, 1968). Prema najnovijem popisu stanovništva, većina njih, više od osamdeset posto, govorila je na ladinu kao maternjem. Skoro svi Jevreji u Šumenu otišli su u Izrael, dok ih je ovde ostalo samo osamdeset osam. Sada samo u ovom gradu živi samo nekoliko jevrejskih porodica.

Publicado
2015-07-08
Sección
Artículos