JEVREJSKO-ŠPANSKE ZAGONETKE IZ MAKEDONIJE

  • Krinka Vidaković Petrov
Palabras clave: usmena tradicija, zagonetke, odlike zagonetke kao književne vrste, komparativna studija zagonetaka, jevrejsko-španske zagontke, srpske zagonetke

Resumen

Ovaj članak posvecen je istraživanju o zagonetkama koje potiču iz usmene tradicije makedonskih Sefarda, naročito iz korpusa koji je prikupio americki lingvista Maks A. Lurija u Monastiru 1927. godine, a objavio ga 1930. U radu se analiziraju različiti aspekti zagonetke kao malog folklornog žanra i položaj datog žanra u sefardskom folklornom sistemu, poređenjem sefardskih zagonetaka iz Monastira sa srpskim (uključujuci Kosovo i Metohiju).

Publicado
2015-07-08
Sección
Artículos